pige Logo UE

Ruszyła kolejna edycja konkursu ekologicznego "Zielony Laur".

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” już tradycyjnie, po raz dwunasty przygotowuje ranking osiągnięć samorządów, firm i instytucji oraz osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć ekologicznych na podstawie wyników osiągniętych w roku 2016 w zakresie:

·       nowatorskich rozwiązań ekologicznych;

·       inwestycji ekologicznych;

·       propagowania ekorozwoju.

 

Ustalono wyróżnienia w następujących grupach:

        I.     Samorządy;

       II.     Firmy i instytucje;

       III.    Osoby indywidualne.

 

Realizatorzy najefektywniejszych przedsięwzięć ekologicznych uhonorowani zostaną Honorowym Dyplomem za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska oraz Statuetką „Zielony Laur”. Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach branżowych wydawnictw.
W przypadku zleconych do wykonania przez PIGE ekspertyz i innych opracowań, laureaci Konkursu otrzymają zniżkę w opłatach oraz wsparcie Izby w przedsięwzięciach dotyczących ekorozwoju.

Wręczenie Honorowych Dyplomów i wyróżnień odbędzie się w czerwcu 2017 r.

 

Zgłoszenia do Konkursu Zielony Laur 2016 przyjmuje Biuro PIGE:

ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa  (od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1500)

tel./fax. 22 625 26 32

e-mail: biuro@izbaekorozwoj.org.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Ankieta weryfikacyjna

Ankieta dla firm

Ankieta dla gmin

 

 

Zapraszamy do udziału!