pige Logo UE

"Zielony Laur" - V Edycja

Gala wręczenia nagród odbyła się 27 kwietnia 2010 r. w Pałacu Staszica PAN. Zaszczycili ją swoją obecnością m. in. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska - Senator Zdzisław Pupa, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - poseł Stanisław Gawłowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Wiceminister Andrzej Jagusiewicz.

Wymienieni Goście wraz z Prezydentem Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" - Krzysztofem Zarębą oraz przewodniczącym Kapituły "Zielonego Lauru" - profesorem dr Markiem Gromcem dokonali wręczenia nagród.

 

Kapituła "Zielonego Lauru" przyznała dziewięć nagród w następujących kategoriach:

 

Samorządy:

 1. GMINA MILANÓW - za modernizację systemu grzewczego i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej
 2. GMINA KRAŚNIK - za realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i rozwijanie energetyki słonecznej i wiatrowej
 3. GMINA SOKOŁY - za wzorcowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę roślinno - stawowych oczyszczalni ścieków

 

Firmy i instytucje:

 1. BIO - MED Sp. z o.o. w Kielcach - za uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego z odpadów poprodukcyjnych, komunalnych i drzewnych oraz za opracowanie koncepcji Świętokrzyskiego Parku Energii Odnawialnej i Odnowy 
 2. HYDROPROJEKT Sp. z o.o. w Warszawie - za koncepcję zagospodarowania odpadów wydobywczych w KGHM Polska Miedź S.A.
 3. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o. w Rzeszowie - za realizację projektu "Program poprawy zaopatrzenia i jakości wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowkiej"
 4. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Gdyni - za realizację projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Dolinie Redy i Chylonki"
 5. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA w Warszawie - za wieloletnie kształtowanie kadr ekologicznych na poziomie studiów wyższych oraz wprowadzanie do programu studiów nowatorskich specjalności, zgodnych
  z potrzebami współczesnej gospodarki kraju
 6. EUROPEJSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE KREWOX w Zalesiu Górnym - za wdrażanie nowoczesnych technologii uzdatniania wody w kraju i zagranicą

 

Z upoważnienia Kapituły Medalu im. Adama Graczyńskiego, nieżyjącego, wybitnego działacza ekologicznego i parlamentarzysty, wręczony został również Honorowy Medal jego imienia, doktorowi Zbigniewowi Rybakiewiczowi, prezesowi przedsiębiorstwa "Orzeł Biały" w Bytomiu, zasłużonemu w dziedzinie recyklingu odpadów ołowiowych oraz we wdrażaniu nowoczesnych, czystych technologii.

 

1. Prezydent PIGE Pan Krzysztof Zaręba z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Panem Stanisławem Gawłowskim

2. Rozpoczęcie uroczystości - Przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru - Pan prof. Marek Gromiec i   Pan Krzysztof Zaręba

3. Firmę Hydroprojekt Sp. z o.o. reprezentował Preses - Pan Dariusz Gronek

 

 

4. Honorowi Goście Gali - Sekretarz Stanu S. Gałowski, Senator Z. Pupa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska A. Janugiewicz

 

 

 

 


6. Statuetkę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o odbrał Prezes - Pan Adam Tunia

 

7. W imieniu firmy Krevox Sp. z o.o statuetkę odebrał Prezes - Pan Tadeusz Krężelewski

8. Statuetkę dla firmy Bio Med Sp. z o.o. odebrał Prezes - Pan Leonard Sikora

 

9. Rektor Wyższej Szkoły Ekologii Zarządzania - Pan prof. dr hab. inż. Jan Misiak

10. Nagrodę dla Gminy Kraśnik odebrał Wójt - Pan Mirosław Chapski

11. Prezes Zarządu firmy Orzeł Biały S.A.