pige Logo UE

 

"Zielony Laur" - IV Edycja

Gala wręczenia nagród odbyła się 28 kwietnia 2009 r. Kapituła "Zielonego Lauru" przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Firmy i instytucje:
  1. ORZEŁ BIAŁY S.A. w Bytomiu, ul. Siemianowicka - za wybitne osiągnięcia w realizacji technologii ekologicznych przeróbki złomu akumulatorowego.
  2. WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu - za modernizację i rozbudowę systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Radomia.
  3. KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO - "SIENIAWA" Sp. z o.o. w Sieniawie - za osiągnięcia w oszczędnościach energetycznych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie.
 
Samorządy:
  1. MIASTO JÓZEFÓW - za rozbudowę i modernizację infrastruktury, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
  2. GMINA PUCHACZÓW - za uporządkowanie gospodarki odpadami, oszczędności energetyczne oraz modernizację i rozbudowę ujęć wody i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.
  3. GMINA TRAWNIKI - za budowę oczyszczalni ścieków i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

                                            

1. Wystąpienie Pana Krzysztofa Zaręby - Prezydenta PIGE

 

2. Wystąpienie Pana Ministra Andrzeja Jagusiewicza - Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

 

Mieczysław Gil

3. Wystąpienie Pana Posła Mieczysława Gila

4. Referat programowy -dr Wojciech Batusiewicz

 

5. Nominacje dla nowych członków Rady Naukowo - Programowej

6. Nominacje dla nowych członków Rady Naukowo - Programowej

 

7. Laureaci w kategorii SAMORZĄDY

 

Laureaci w kategorii przedsiębiorstwa

8. Laureaci w Kategorii PRZEDSIĘBIORSTWA