pige Logo UE

Zarząd

 

Prezydent Izby Krzysztof Zaręba

Prezydent Krzysztof Zaręba

  
 
  Prezes Zarządu Krzysztof Zaręba
  Wiceprezes Zarządu Andrzej Jasiński
  Wiceprezes Zarządu Janusz Kulesza
  Sekretarz Zarządu Małgorzata Falencka - Jabłońska
  Członek Zarządu
Romuald Bogusz
  Członek Zarządu Leonard Sikora
  Członek Zarządu Marian Wójcik