pige Logo UE

Zielony Laur 2014 - edycja jubileuszowa

 

 

W dniu 6 maja 2015 r. po raz dziesiąty Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" nagrodziła przedsiębiorstwa, samorząd oraz wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego związanych z ochroną środowiska za efektywne przedsięwzięcia ekologiczne. Jubileuszowa Gala Konkursu odbyła się tradycyjnie w Pałacu Staszica PAN w Warszawie.
 

Nagrodzeni zostali:

 

1.   Lubelski Węgiel „BOGDANKA”

      za przedsięwzięcia ograniczające wpływ kopalni „Bogdanka" na środowisko.

2.   CEMEX Polska Sp. z o.o    
      za wdrożenie instalacji wykorzystującej ciepło odpadowe do suszenia paliw alternatywnych w Cementowni Chełm.

3.   Europejskie Centrum Ekologiczne- KREVOX  Sp. z o.o

      za wdrożenie innowacyjnej technologii hydrolizy termicznej w Łańcuckim Zakładzie Komunalnym.

4.   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

      za realizację kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław.

5.   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

      za  odbudowę floty lodołamaczy oraz  za polsko- niemiecką koncepcję regulacji Odry granicznej.

6.   Instytut Badawczy Leśnictwa

      za wkład naukowy w rozwój wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

7.   Leśny Bank Genów Kostrzyca

      za zorganizowanie i wykorzystywanie banku genów gatunków chronionych i ginących flory w Polsce.

8.   Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

   za osiągnięcia edukacyjne w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz realizację prac naukowo-badawczych  na rzecz środowiska.

9.   Państwowa Służba Hydrogeologiczna PIG-PIB

      za wkład w zrównoważone gospodarowanie wodami podziemnymi.

10.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Lublinie

 za inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć ochrony przyrody i dziedzictwa środowiskowego Lubelszczyzny.

11.  Gmina Otwock i Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

       za wykonanie systemu wodociągowo- kanalizacyjnego w Otwocku.

 

Nagrody indywidualne

 

12. Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

      Członek korespondent PAN

      za wkład naukowy w rozwój badań w inżynierii i ochronie środowiska.

 

13.  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich

       za wkład naukowy w rozwój badań w gospodarce wodno- ściekowej.

 

 

Statuetki Zielonego Lauru wręczali: Prof. dr hab. Jadwiga Rotnicka - Przewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska, Stanisław Żelichowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, dr Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jerzy Kuliński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Janusz Zaleski - Zastępca Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych oraz Prof. dr hab. Marek Gromiec - Przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru i Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój - Krzysztof Zaręba.