pige Logo UE

VIII Edycja Zielonego Lauru

 Gala wręczenia nagród „Zielony Laur – 2012” odbyła się 28 maja br. tradycyjnie w Pałacu Staszica PAN i połączona była z obchodami 15-lecia działalności PIGE. 

 

Podczas uroczystości Prezydent PIGE Krzysztof Zaręba dokonał podsumowania dotychczasowej pracy i osiągnięć Izby. Wysłuchano również wykładu prof. dr. Artura Pawłowskiego z Politechniki Lubelskiej na temat „Zrównoważony rozwój- teoria i praktyka”.

W VIII edycji konkursu „Zielony Laur” przyznano dwanaście statuetek i dyplomów, które wręczali Prezydent Izby – Krzysztof Zaręba i przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru – prof. dr hab. Marek Gromiec wraz z reprezentantami rządu i parlamentu: Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Jerzym Witoldem Pietrewiczem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska – Stanisławem Gawłowskim, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska – Andrzejem Jagusiewiczem oraz Przewodniczącym Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Stanisławem Żelichowskim.

W kategorii przedsiębiorstw nagrodzeni zostali:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie za oddanie do użytku oczyszczalni ścieków „Czajka”,

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie za wdrożenie procesu intensyfikacji odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych w Hucie Miedzi „Głogów”,

Zakłady Chemiczne „Police” S. A. za instalację do neutralizacji odpadowego siarczanu żelaza.

ECO ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie za innowacje w gospodarce wodnej i w odzysku energii w instalacjach termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,

Candela Sp. z o.o. w Warszawie za wkład w rozwój technik monitoringu środowiska,

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie za wdrożenie systemu informatycznego dla obsługi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

za rozwój sieci kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim za budowę sieci wodno – kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków,

Nadleśnictwo Strzałowo Przedsiębiorstwo „Lasy Państwowe” za ochronę i regenerację ekosystemów mokradłowych,

Czasopismo „Biznes & Ekologia” za wysoki poziom merytoryczny i edytorski w popularyzowaniu zagadnień ekorozwoju.

 

W kategorii samorządów nagrodzona została Gmina Biłgoraj za zrealizowanie programu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez szerokie wykorzystanie energii słonecznej.

Nagrodę indywidualną otrzymał b. Wicepremier Minister Środowiska, prof. Józef Kozioł za długoletni, wybitny wkład w organizowanie, a następnie kierowanie Ministerstwem Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska oraz za pracę w organach doradczych Resortu.

 

Gala wręczenia nagród odbyła się pod patronatem Komitetu Honorowego, którego przewodniczącym jest Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. 

 

 
Proszę kliknąć aby obejrzeć pełną relację z Gali.
 

Dyplomy i statuetki Zielonego Lauru 2012 

 

Nagrodę odbiera Hanna Krajewska - Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy

W imieniu KGHM nagrodę odebrali Janusz Piątkowski - Dyrektor Departamentu gospodarki Odpadami i Wiesław Świerczyński - Dyrektor ds. Technicznych

Statuetkę przyznaną Zakładom Chemicznym Police S. A. odebrał Wiceprezes Rafał Kuźmiczonek

 

 

 

Laur dla Eco - Abc Sp. z o.o. odebrał Prezes Zarządu - Jan Wrzesień

Minister Andrzej Jagusiewicz wręczyl nagrodę Michałowi Świątkowi - Wiceprezesowi Candela Sp. z o.o.

 

Przemawia Witold Sumisławski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Minister Stanisław Gawłowski wręcza dyplom Zielonego Lauru Zdzisławowi Foremniakowi - Prezesowi Przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Przemawia Janusz Dąbrowski - Prezes Przedsiębiorstwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w N. Dworze Mazowieckim

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzałowo - Zdzisław Ciepluch odbiera nagrodę z rąk Przewodniczącego Sejmowej Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Stanisława Żelichowskiego.

 

Dyplom odbiera Wiesław Różyński - Wójt Gminy Biłgoraj

 

Nagrodę indywidualną odebrał prof. Józef Kozioł

 

 

Galę zakończył recital skrzypcowy