pige Logo UE

"Zielony Laur - 2011"

 

Dnia 18 maja 2012 r., tradycyjnie w Pałacu Staszica Pan w Warszawie, odbyła się VII Gala wręczenia nagrody ekologicznej "Zielony Laur". Kapituła Konkursu, której przewodniczy prof. dr Marek Gromiec przyznała jedenaście nagród w trzech kategoriach: samorządy, firmy i instytucje oraz nagrody indywidualne. 

Statuetki wręczali: Podsekretarz Stanu w MŚ - Janusz Zaleski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Andrzej Jagusiewicz, przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru - Marek Gromiec i Prezydent PIGE - Krzysztof Zaręba.

 

Laureat w kategorii samorządy:

1. Miasto Lublin - za wszechstronne osiągnięcia w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz skuteczne rozwijanie współpracy zagranicznej w tej dziedzinie

Laureaci w kategorii firmy i instytucje: 

1. EKO-FARMenergia Sp. z o.o. - za wzorowe przygotowanie inwestycji budowy biogazowni

2. Eko Partnerzy Sp. z o.o. - za hermetyzacja oczyszczalni ścieków w Kołobrzegu

3. Hobas System Polska Sp. z o.o. - za instalacja kolektorów metodą mikrotunelu dla Oczyszczalni Ścieków "Czajka" w Warszawie

4. Nadleśnictwo Kudypy - za urządzenie Leśnego Arboretum Warmii i Mazur

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. - za wybudowanie nowoczesnego Zakładu Zagospodarowywania Odpadów w Płońsku

6. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. - za osiągnięcia w modernizacji procesów technologicznych odzysku olejów przepracowanych i rekultywacji

7. Seen Technologie Sp. z o.o. - za wykonanie nowoczesnej instalacji flotacji ciśnieniowej na Wodociągu Północnym w Warszawie

8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - za wszechstronność w finansowaniu inwestycji ekologicznych, szczególnie w gospodarce wodno - ściekowej na obszarze Mazowsza

 

Laureaci indywidualni:

1. Maria Jolanta Batycka Wąsik - Wójt Gminy Lesznowola - za osiągnięcia w realizacji zrównoważonego rozwoju Gminy

2. Stanisław Żelichowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu Ministerstwem Środowiska i w działalności ekologicznej na forum Sejmu RP
 

 

 

Prezydent PIGE Krzysztof Zaręba i Przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru
prof. dr Marek Gromiec


Nagrodę odbiera Prezes Zarządu Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Krzysztof Janas

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu - Dariusz Matuszewski

Nagrodę odbieraja przedstawiciele firmy Hobas System Polska - Prezes Tomasz Mysłek i Dyrektor Sprzedaży - Jacek Lesiecki

Prezes Zarządu Eko Partnerzy Sp. z o.o. - Artur Rypina


 

 

Prezes Zarządu EKO-FARMenergia Sp. z o.o. - Alfred Głuszyński


 

Prezes Zarządu Seen Technologie Sp. z o.o. - Rafał Lipiński

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin - Zdzisław Strycharz

 

Nagdodę odbierają przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Zastępca Prezesa - Andrzej Nocoń  i Dyrektor Wydziału Ochrony Wód
i Gospodarki Wodnej - Wiesława Tylman 

Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kydypy - Alfreda Szlaskiego

Od lewej: Prezydent PIGE - Krzysztof Zaręba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Janusz Zaleski i poseł Stanisław Żelichowski

Laureatka "Zielonego Lauru - 2011", Wójt Gminy Lesznowola - Maria Jolanta Batycka Wąsik

Laureaci "Zielonego Lauru - 2011"