pige Logo UE

Rada Naukowo-Programowa

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Jasiński - Przewodniczący
Doradca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska
Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko

 

prof. dr hab. Stanisław Borsuk

prof. dr hab. Ryszard Ciach

prof. dr hab. inż. Marek Gromiec

prof. dr hab. inż. Zdzisław Harabin

prof. dr hab. inż. Andrzej Jasiński

prof. dr hab. inż. Bogdan Kościk

prof. dr Józef Kozioł

prof. dr hab.  Jan Łabętowicz

prof. dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz

prof. dr hab. inż. Jan Siuta

prof. dr hab.  Stanisław Speczik

prof. dr hab.  Wojciech Stępień

prof. dr hab. inż. Janusz Wandrasz

prof. dr hab. Inez Wiatr

prof. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz

prof. dr hab. Stanisław Zięba

prof. dr hab. Henryk Zimny

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

prof. dr inż. Bohdan Żakiewicz

dr inż. Wojciech Batusiewicz

dr Wojciech Brochwicz

dr inż. Janusz Dawidziuk

dr Małgorzata Falencka Jabłońska

dr inż. Stanisław Garlicki

dr inż. Zbigniew Grzegorzewski

dr inż. Andrzej Jagusiewicz

dr inż. Lechosław Jarzębski

dr inż. Wiesław Śliżewski

dr inż. Aleksander Warchałowski

dr inż. Zygmunt Wysocki