pige Logo UE

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój"

 

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" utworzona została 24.10.1997 r. na podstawie zapisów ustawy z dnia 30.05.1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr. 35 poz. 195, z późniejszymi zmianami).

Izba została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000174999.

Jest ona organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje. Izba działa na terenie całego kraju oraz za granicą.

 

Dane teleadresowe:

Polska Izba Gospodarcza EKOROZWÓJ

00-325 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 6 
tel. 022 625 26 32

e-mail: biuro@izbaekorozwoj.org.pl