pige Logo UE

 

19.10.2012 r. 

O uzdrowiskach 

W dniach 15-16.10.2012 r. Prezydent PIG Ekorozwój Krzysztof Zaręba oraz Sekretarz Zarządu Paweł Wójcik wzięli udział w VIII Forum Inżynierii Ekologicznej, poświęconym Proekologicznym technikom i technologiom w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych uzdrowisk.

Głównym organizatorem i prowadzącą konferencję była prof. dr hab. Inez Wiatr – członek Rady Naukowo – Programowej PIGE, zaś jednym z najaktywniejszych członków obrad – prof. dr hab. inż. Jan Siuta, również członek Rady Naukowo – Programowej. Referat wprowadzający do konferencji „Zrównoważony rozwój warunkiem zabezpieczenia funkcji rekreacyjnych uzdrowisk” wygłosił Prezydent K. Zaręba, wskazując na degradację funkcji leczniczo – uzdrowiskowej polskich kurortów, zwłaszcza od okresu podjęcia finansowania służby zdrowia przez kasy chorych, a następnie przez NFZ po 1998 roku. Degradacja ta jest bardzo ściśle związana z 3,5 krotnym spadkiem nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe w stosunku do okresu finansowania bezpośrednio przez budżet, jak również zwiększeniem obciążeń fiskalnych nakładanych na gminy uzdrowiskowe. Uzdrowiska znalazły się poza jakimikolwiek programami rządowymi, związanymi z budową obwodnic, wpływających na zmniejszenie poziomu uciążliwości , hałasu oraz poziomu emisji pyłowych i gazowych emitowanych przez środki transportowe. Wskazano na potrzebę szczególnych preferencji dla objęcia maksymalnej liczby obiektów uzdrowiskowych, usługowych i mieszkalnych w kurortach budową instalacji odnawialnych źródeł energii eliminujących tzw. niskie emisje. Uzdrowiska ze względu na charakter zasobów i znaczenie dla zdrowia polskiego społeczeństwa winny być traktowane jako dobro narodowe i najcenniejsze, i największe z nich nie powinny podlegać prywatyzacji. Zamiary rządu sprywatyzowania wszystkich uzdrowisk za wyjątkiem Krynicy, są sprzeczne z interesami i potrzebami państwa i społeczeństwa.