pige Logo UE

Konkurs Zielony Laur

 

Konkurs „Zielony Laur” organizowany jest corocznie przez Polską Izbę Gospodarczą Ekorozwój pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs kierowany jest zarówno do samorządów, organizacji, firm, jak i pojedynczych osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć ekologicznych. Jego celem jest promowanie ekorozwoju poprzez nagradzanie najlepszych inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się zarówno do poprawy warunków życia, jak i stanu środowiska naturalnego. Realizatorzy najbardziej efektywnych przedsięwzięć zostają uhonorowani Honorowym Dyplomem za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska oraz statuetką ZIELONY LAUR.