pige Logo UE

Konferencje i szkolenia

 

09.06.2017 r.

 

W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja pt."Paulownia czyli Oxytree w warunkach polskich-mity i rzeczywistość?”.

 

Paulownia tomentosa( Paulownia cesarska, syn. P. puszysta,  P. omszona) zwana jest też cesarskim drzewem szczęścia. Podobno, było ono ulubionym drzewem przesiadywania Feniksa, ptaka, który odradzał się z popiołów. Ma ono podobną cechę do tego pięknego magicznego ptaka, a mianowicie zdolność odradzania się po ścięciu. Jest to piękne drzewo , które pochodzi z gór centralnych Chin. Jego nazwa rodzajowa upamiętnia córkę cara Rosji Pawła I, Annę Pawłownę. Ciekawe, że to właśnie  paulownia cesarska była pierwszą rośliną, która wyrosła na gruzach World Trade Center...

     

 Źródła historyczne podają, ze drzewa te w Chinach są  uprawiane od ponad 2600 lat, gdzie traktowane są jako rośliny pionierskie, o małych wymaganiach glebowych i wyjątkowo szybkim wzroście., na obszarach o średniorocznych opadach na poziomie 500-2000 mm.

 Paulownia uważana jest za jeden z najszybciej rosnących gatunków na świecie, charakteryzujący się wysoką produkcja biomasy. Jednak intensywny wzrost wymaga znacznych ilości wody, czyli rocznie  ok. 800 mm na 1m2 a poziom wód gruntowych powinien być poniżej 2 m, by zapewnić paulowni optymalny wzrost.

 Duże zainteresowanie tym gatunkiem, zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu , na innych kontynentach: m.in. w USA Australii i Europie wynika głównie z, faktu, że należy on do nielicznych drzew prowadzących fotosyntezę typu C4. Jest to obecnie szczególnie ważne, gdyż determinuje asymilację 10-krotnie większej ilości CO2 niż gatunki prowadzące fotosyntezę typu C3 tak jak np. wierzby. Badania dowodzą, że uprawa 1 ha paulowni może w ciągu roku absorbować 1235 t CO2  Co więcej jest ona również mniej wrażliwa na zanieczyszczenia gazowe powietrza tzn. SO2, H2S oraz NO2. Ponadto paulownia jest wykorzystywana do rekultywacji gleb zdegradowanych m.in. gruntów pokopalnianych, oraz w fitoremediacji Ma silny system korzeniowy, który może stanowić ochronę gleby przed procesem erozji. Jest tez odporna na znaczne ilości azotu i fosforu. Wyniki doświadczeń wskazują, ze 8-lenie uprawy paulowni potrafią zaadsorbować nawet 930 kg N/ ha.

 

W Polsce prowadzone są również badania nad wykorzystaniem tego gatunku stąd też konferencja zorganizowana przez Polska Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” stała się  wyjątkowo ważnym forum, na którym zostały przedstawione wyniki badań terenowych i laboratoryjnych, ocena stopnia inwazyjności paulowni oraz stan wiedzy na temat jej znaczenia w ochronie środowiska, rekultywacji terenów zdegradowanych. Zgromadziło ono szerokie grono zarówno naukowców jak i praktyków, zajmujących się prowadzeniem  kilkuletnich już plantacji paulowni oraz przedstawicieli resortu środowiska, i mediów.

    

Należy podkreślić, że uprawa paulowni obecnie w Polsce polecana jest głownie w ciepłych zachodnich regionach kraju tzn. w pasie Szczecin- Wrocław. Jednak jak podkreślają praktycy, zimą  młode rośliny wymagają osłaniania i ocieplania a u drzewek starszych przemarzają młode przyrosty  i wrażliwe na mróz pąki kwiatowe.

 

Materiał opracowała:  dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

 

 

02.10.2015 r.

 

System aukcyjny OZE oraz najnowsza wykładnia i interpretacja ustawy

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach dedykowanych wyłącznie problematyce systemu aukcyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przedmiotem spotkania będzie szczegółowe omówienie regulacji prawnych związanych z ogłaszaniem, przeprowadzaniem i rozstrzyganiem aukcji. Prowadzący dokonają analizy m.in. wymagań stawianych przez przepisy ustawy wytwórcom zamierzającym przystąpić do aukcji, z uwzględnieniem regulacji budzących największe kontrowersje i wątpliwości.

warsztaty:
System aukcyjny w ustawie o OZE – zakres, parametry, zasady funkcjonowania

odbędą się w dwóch terminach oraz lokalizacjach:
29 października 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie
3 listopada 2015 r. w Hotelu Andels w Katowicach

W trakcie warsztatów omówione zostaną między innymi kwestie takie jak:

kategorie podmiotów uprawnionych do przystąpienia do aukcji,
zasady prekwalifikacji – procedura poprzedzająca dopuszczenie do udziału w aukcji „krok po kroku”,
przebieg aukcji,
aukcja symulacyjna – parametry aukcyjne,
obligatoryjne elementy regulaminu aukcji,
czynności Prezesa URE podejmowane przed, w toku i po zakończeniu aukcji,
prawo do pokrycia ujemnego salda - zasady rozliczeń z OREO,
wartość łącznej dopuszczalnej pomocy publicznej.
Spotkanie poprowadzą:
Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca Prawny oraz Łukasz Tomaszewski.Zapraszamy również do udziału w kolejnej odsłonie spotkania na temat Ustawy o OZE podczas którego omówiona zostanie jej najnowsza wykładnia oraz interpretacja przepisów.

Seminarium: Ustawa o OZE – najnowsza wykładnia i interpretacja
odbędzie się 17 listopada 2015 w Hotelu Marriott w Warszawie

W trakcie seminarium omówione zostaną między innymi kwestie takie jak:

definicja instalacji odnawialnego źródła energii - skutki dla podmiotów korzystających z systemu wsparcia,
zmiany w procedurze wydawania świadectw pochodzenia - najnowsza wykładnia - oświadczenia składane w trybie art. 233 kodeksu karnego,
"Efekt zachęty" - skutki naruszenia art. 43 ustawy - prawo energetyczne,
warunki i skutki modernizacji instalacji OZE,
system aukcyjny - podmioty uprawnione do skorzystania z nowego rodzaju wsparcia - zasady systemu aukcyjnego,
skuteczne złożenie oferty - czynności poprzedzające - deklaracja – preklasyfikacja,
"Koszyki aukcyjne" w świetle projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z art. 73 ust. 7 ustawy o_odnawialnych zrodłach energii - algorytm aukcyjny - parametr stopnia wykorzystania mocy 4000 MWh/MW/rok,
główne zasady funkcjonowania internetowej platformy aukcyjnej,
projekt regulaminu aukcji,
zakres i przedmiot projektowanych zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii,
status i zakres postępowań prowadzonych przez komisję europejską w obszarze wsparcia przedsiębiorstw energetycznych.
Spotkanie poprowadzą:
Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny oraz
Mariusz Radziszewski, Naczelnik w Departamencie Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki.

Więcej informacji o spotkaniach znajdą Państwo na www.powermeetings.eu

 

 

29.09.2015
 

Projekt ELAN - European and Latin American Business Services and Innovation

 

W ramach funduszy Unii Europejskiej realizowany jest trzyletni projekt ELAN
(European and Latin American Business Services and Innovation -
www.elannetwork.org, którego celem jest
wspieranie europejskich przedsiębiorców w realizacji przedsięwzięć
gospodarczych w Ameryce Południowej opartych na transferze technologii.

ELAN oferuje Państwu sieć kilkudziesięciu instytucji z 7 krajów Ameryki
Południowej (Brazylia, Argentyna, Chile, Meksyk, Kolumbia, Peru, Kostaryka),
których zadaniem jest pomoc europejskim przedsiębiorcom w identyfikowaniu
potencjalnych partnerów biznesowych, nawiązywaniu z nimi kontaktów oraz
uruchamianiu przedsięwzięć biznesowych.

W ramach projektu organizowane są m.in. spotkania "networkingowe" służące
nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami i z instytucjami
wspierającymi projekt (wspomniana wyżej sieć kilkudziesięciu instytucji).
Jest to unikalna szansa zaprezentowanie swojej oferty i nawiązania
bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami i z lokalnymi
instytucjami ukierunkowanymi na udzielenie Państwu wsparcia w uruchamianiu
przedsięwzięć gospodarczych.

W tym roku, w październiku i listopadzie, organizowanych jest siedem
konferencji "networkingowych" we wszystkich krajach Ameryki Południowej
uczestniczących w projekcie. Uczestnictwo w nim dla polskich przedsiębiorców
(MSP, ale także instytutów badawczych) jest bezpłatne; projekt jest
finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest przez Technology Partners - jednego z siedmiu europejskich partnerów
uczestniczących w projekcie. Rolą Technology Partners jest informowanie i wspieranie
polskich przedsiębiorców i jednostek badawczych poszukujących nowych
możliwości biznesowych w Ameryce Południowej.

Więcej informacji o projekcie: Ogłoszenie dla przedsiębiorców - ELAN

 

25.09.2015


Projekty innowacyjne i inwestycyjne dla MŚP z Polski Wschodniej


Masz przygotowane do wdrożenia innowacyjne przedsięwzięcie? Chcesz zakupić
prawa patentowe, technologię, know-how czy licencję związaną z wdrożeniem
wyników prac badawczych?

Sięgnij po bezzwrotną dotację dostępną dla MŚP z intensywnością wsparcia do
70% kosztów kwalifikowanych. Wnioski można składać od 31 sierpnia do 30
października 2015. Program Operacyjny Polska Wschodnia, poddziałanie 1.3.1
skierowany jest do firm operujących na obszarze województw: lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektów w ramach tego działania przyczyni się do zwiększenia
stopnia innowacyjności i wzrostu konkurencyjności firm działających w
makroregionie Polski Wschodniej.

Węcej informacji: 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

23.09.2015

 

Eko - misja gospodarcza do Mołdawii - 20 października 2015 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 20 października 2015 r. w Kiszyniowie planowana jest Polsko-Mołdawska Konferencja Gospodarcza dot. efektywności energetycznej w Mołdawii, organizowana wspólnie przez Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ i Ambasadę RP w Kiszyniowie. Odbędzie się ona w ramach projektu finansowanego ze środków polskiej pomocy rozwojowej, ukierunkowanego na podniesienie poziomu energooszczędności w mołdawskiej gospodarce i społeczeństwie oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym w szczególności zapraszamy do udziału w misji firmy, które działają w następujących obszarach tematycznych:

WODA: dostęp do wody, oczyszczanie i uzdatnianie, myjnie ekologiczne,
SŁOŃCE: panele fotowoltaiczne, panele i kolektory słoneczne,
BIOPALIWA (ROLNICTWO): brykieciarki, kotły na biopaliwa, biogazownie,
ENERGIA: termomodernizacja, efektywność energetyczna.

20 października
9.45 – 15.20 Polsko-Mołdawska Konferencja Gospodarcza dot. efektywności energetycznej w Mołdawii; B2B polskich i mołdawskich uczestników.
W trakcie Konferencji będzie przedstawiony stan rozwoju i potrzeby Republiki Mołdawii w zakresie energoefektywności. Będą także omówione możliwości dla polsko-mołdawskiej współpracy w tym obszarze. Możliwość prezentacji oferty polskich uczestników. Bezpośrednie spotkania dwustronne z firmami mołdawskimi.
Miejsce: Codru Hotel, Str. 31 August, Chisinau

Udział w misji i spotkaniach jest nieodpłatny, MSZ wspólnie ze stroną przyjmującą zapewni organizację spotkania oraz rozmów B2B. Jednocześnie, MSZ nie przewiduje dofinansowania udziału polskich firm w wizycie do Mołdawii – firmy we własnym zakresie ponoszą koszty przelotu i zakwaterowania.

W ramach ww. projektu planowane jest także przeprowadzenie kampanii społecznej (październik-grudzień) w internecie i w mołdawskich śmp, zwiększającej świadomość potrzeby oszczędzania wody i energii. Firmy, które wezmą udział w misji będą miały możliwość bezpłatnego zaprezentowania swojego logo podczas kampanii.

Rozważamy także wydanie materiału informacyjnego w formie drukowanej (katalogi), zawierającego ofertę firm proponujących rozwiązania energooszczędnościowe. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonego formularza (w formacie .doc/docx) wraz z logotypem firmy oraz zdjęciem oferowanych towarów/usług/przykładowych inwestycji (format .CDR lub .JPG w dużej rozdzielczości).

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia oferty Państwa firmy na rynku mołdawskim. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza prosimy kierować na adres aleksander.warwarski@msz.gov.pl