pige Logo UE

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Zdzisław Gosk - Przewodniczący

2. Janusz Jerzy

3. Witold Marzec

 

Skład Sądu Koleżeńskiego:

1.  Barbara Kowalska - Przewodnicząca

2. Józef Jamiński

3. Stefan Dobrzański