pige Logo UE

Gala Zielony Laur 2013 odbyła się, jak co roku, w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN dn. 28.05.2014 r. Kapituła konkursu wręczyła jedenaście nagród.

Laureatami IX edycji zostali:

SAFEGE Oddział w Polsce - za wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w projektowanych i realizowanych inwestycjach ekologicznych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - za realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i powietrza w polskim przemyśle cukrowniczym

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie - za realizację inwestycji dotyczącej Węzła Utylizacji Osadów Ściekowych

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o - za budowę instalacji do Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. - za realizację nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody

Hufiec ZHP Łask im. Dywizjonu 303 - za osiągnięcia na polu promocji ekologii i edukacji ekologicznej

Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - za wzorcową gospodarkę leśną stawiającą Polskę w gronie przodujących państw świata

Bio Solution Sp. z o.o. - za realizację rozwiązań energooszczędnych

Gmina Nałęczów - za efekty w harmonijnym łączeniu funkcji uzdrowiskowej ze standardami ekorozwoju

Roztoczański Park Narodowy - za osiągnięcia w gospodarce wodno – ściekowej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz w edukacji ekologicznej

Starostwo Powiatowe w Krasniku - za osiągnięcia w realizacji programu rozwoju odnawialnych źródeł energii,
szczególnie mikroinstalacji