pige Logo UE

 

17.10.2012 r. 

Forum w Mińsku

W dniach 08-10.10.2012 r. przedstawiciele PIG „Ekorozwój” w składzie – Prezydent Izby Krzysztof Zaręba, właściciel i prezes firmy „Bio – Med” w Kielcach Leonard Sikora oraz członek Rady Naukowo – Programowej, profesor z Politechniki Wrocławskiej Piotr Wrzecionarz, wzięli udział w XVI Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2012” w Mińsku. Wyjazd połączony był z uczestnictwem w Międzynarodowej wystawie i targach „Energy Expo 2012”.

Forum zorganizowane wspólnie przez Izby Przemysłowo – Handlowe: Białoruską i Białorusko – Polską, jest cykliczną imprezą promującą rozwój stosunków gospodarczych między obu sąsiedzkimi krajami.

Forum podsumowało aktualny stan wymiany handlowej, w której obrót towarowy osiągnął w 2011 r. poziom 3,0 mld złotych. Również oceniono poziom wzajemnych inwestycji, w których rysuje się znacząca dysproporcja. Na Białoruski działa ca 560 polskich inwestorów, zaś w Polsce tylko ca 35 białoruskich.

Prezydent PIGE Krzysztof Zaręba był moderatorem panelu dyskusyjnego poświęconego energetyce odnawialnej, a następnie w ramach konferencji zorganizowanej pod auspicjami Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Mińsku, wraz z profesorem Piotrem Wrzecionarzem, przedstawili europejskie i polskie doświadczenia w rozwijaniu energetyki odnawialnej, w tym produkcji biopaliw i biomasy w nawiązaniu do warunków białoruskich. Polska w branży odnawialnych źródeł energii ma nieporównywalnie większe i bardziej wszechstronne doświadczenia niż Białoruś, kształtowane na bazie prawodawstwa i praktyki unijnej.